Antiek en Rommelmarkt te Temploux 2021 - Geannuleerd !

2021: Annulering van de Brocante van Temploux

« Het spijt ons niet vaak te hebben gedurfd, maar altijd niet te hebben geprobeerd.” (onbekende auteur).

Wij hebben echt gehoopt en veel gewerkt teneinde einde augustus 2021 de 43ste brocante in ons dorp te organiseren. Maar jammer genoeg, en voor de tweede keer, zijn we verplicht ons internationale feest te annuleren.

DE SCHULD VAN DE PANDEMIE...

Velen onder U zijn op de hoogte van de maatregelen van de regering.

1.De voor het ogenblik opgelegde maatregelen zijn onmogelijk toe te passenaan onze brocante.

De «social distanciation» (sociale afstand) van 1,50 meter onder alle bezoekers, alleen een half uur maximum op de site blijven : veel te ingewikkeld op onze markt.

De brocante is 6 km lang, in het hart van het dorp, er zijn zoveel toegangspunten: de controle is onmogelijk.

Drinken en eten ter plaatse zijn niet toegelaten.

Een eenrichtingsweg voor bezoekers, toeristen en klanten is niet denkbaar (alweer moeilijke controle), als we weten dat minimum 50.000 mensen per dag en soms 25.000 tegelijkertijd aanwezig zijn.

DAAROM WORDT ONZE BROCANTE NIET GEORGANISEERD.

2.Vanaf 13 augustus en indien alles in orde was, zou de mogelijkheid bestaan om grote feesten te organiseren (massa evenementen bv.) met meer dan 5.000 bezoekers. Maar de "coronapass", als bewijs van vaccinatie of negatieve test moet worden gecontroleerd.

Zo'n controle op trouw zetten zou aan de ene kant heel duur, zelfs veel te duur zijn voor de organisatie, en zou bovendien heel wat nadelen veroorzaken voor de buurtbewoners. Wij mogen ook niet uit het oog verliezen dat de coronapass BELGISCH is en wij ontvangen 20% buitenlandse bezoekers ...

De bezoekers zonder coronapass moeten we onderwerpen aan een vlugge test ter plaatse.

Maar deze is niet goedkoop, ook niet graag aanvaard. Zulke test kan lange files aan de ingangen provoceren, sommige mensen op de nerven werken en een moeilijk te beheersen  situatie én voor de organisatoren én voor de ordediensten met zich brengen. Denk ook aan de verkeersopstoppingen ...

Uiteindelijk is het denkbaar een "light" brocante (minder brocanteurs minder sites) te voorzien ?

Is het ook denkbaar de verkopers te selecteren (minder plaatsen) ?

NEE. Op welke manier ?

EN RESERVATIES BIJ DE BEZOEKERS OPLEGGEN ? DE TOEGANG IS GRATIS...

Zulke beslissingen kunnen de kwaliteit en de faam van onze brocante in gevaarbrengen. Daarom hebben wij besloten, aangezien al deze beperkingen en verplichtingen en tot onze grote spijt onze brocante in augustus 2021 te annuleren.

In geen geval mogen we minder kwaliteit en minder veiligheid dulden.

Maar, in 2022, zal onze brocante (ook UW brocante) een echte stralende gebeurtenis zijn. We zijn ervan overtuigd. Vol hoop en ongeduld willen wij reeds alle vrijwilligen en brocanteurs danken, die al lange tijd gereserveerd hadden, voor hun hulp en aanmoedigingen.

Een woord van dank eveneens aan onze leveranciers, welke dit jaar ook zullen lijden aan de annulatie van ons feest.

Volgend jaar vindt de brocante op 20 en 21 augustus plaats.

Het Comite van de Brocante van Temploux.

Sponsors

.

.

.

.

Avec le soutien du
Commissariat général au Tourisme

.

.

.

.

.

.

.

.

Volgende...

Volgende vlooienmarkten:

2022: 20-21/08
2023: 19-20/08
2024: 24-25/08
2025: 23-24/08
2026: 22-23/08
2027: 21-22/08